CommOn Antwerp

  WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE

Missie

Serieuze zaken op een plezante manier aanbrengen!

Wat?

Common Antwerp VZW is een netwerkvereniging bestaande uit studenten, kunstenaars, technici en projectorganisatoren. Zij engageren zich elkaar te ondersteunen binnen een brede waaier aan socio-culturele projecten. Meer info over deze projecten? Klik hier

Waarom?

Het woord Common wordt een nieuwe invulling gegeven, krijgt een nieuw idee achter zich. Via Common willen we de lokale burger betrekken bij het creatieve proces naar een duurzamere en vredraagzaamere toekomst. Want het gegeven waarmee we verder moeten anno 2012 is een financiële crisis, een globale welvaartskloof zoals nooit tevoren, een eco-economie die niet altijd zo ‘éco’ is, Machines en computersystemen die in stijgende lijn jobs overnemen, olie die op geraakt, een globale media waar noch kop, noch staart van gemaakt kan worden en een grote collectieve onzekerheid over hoe het nu verder moet. En hoe moet het nu verder?

 

Iedere politicus, economist of criticus zal zijn zeg daar omtrent hebben. Maar ondertussen is het dagelijks samenleven aan het veranderen. Daar zijn heel veel redenen voor, die u zeker niet vreemd zijn, maar om verder te groeien hebben we perspectief nodig. Vanuit politieke hoek hoor je zo'n uitspraken praktisch elke dag, dus vanuit Common gaan we dit een andere invulling geven. Concreet doen we dit aan de hand van evenementen waar we in een ontspannen en interactieve sfeer verschillende projecten samenbrengen, ons publiek interessante workshops presenteren, mensen samenbrengen om ideeën uit te wisselen, en ze daarbovenop trakteren op een heleboel optredens en naar goede gewoonte, steevast een afterparty er bovenop gooien. 

 

Common Mechelen gaf het startschot 14 april 2012. Het eerste festival gaf plaats aan de eerste Common-initiatiefnemers in een grote serre rijkelijk gevuld met tropische planten om het idee verder uit te werken. En succesvol was het, want 29 april waren een 100-tal Antwerpse Common'ers en artiesten zoals Nigel Williams en Bert Gabriëls de bron van creatie en plezier voor een 500-tal bezoekers. Kort daarna, 11 tot 13 mei, bewees een gemeenschap van studenten, artiesten en krakers in Maastricht dat een andere, quasi anarchistische manier van samenleven mogelijk is. En 22 september zette Common Gent de kers op de taart met de eerste Common Doetank.

 

Maar ons verhaaltje is nog lang niet gedaan. Zoals gezegd omvat het woord Common een idee. En ideeën kunnen verdwijnen of groeien. Daar, beste lezer, komt u in het verhaal. John Lennon verwoordde het mooi: 'A dream you dream alone is just a dream. A dream you dream together is reality.' Ontdek hier onze Common-projecten.